Selecteer een pagina

Leveringsvoorwaarden

Leveringen

Eenmaal in nota gegeven opdrachten en/of geleverde goederen kunnen, zonder overleg vooraf, niet worden geannuleerd of teruggenomen, tenzij hieraan een dringende reden ten grondslag ligt. Reclamaties dienen plaats te vinden binnen 8 dagen.

Franco leveringen

De goederen worden franco thuis geleverd op het bezorgadres, tenzij anders na overleg.

Retourzendingen

Eventuele retourzendingen worden na overleg geaccepteerd. Overeengekomen retourzendingen dienen goed verpakt te zijn. Niet overeengekomen retourzendingen of beschadigde goederen worden geweigerd.

Garantieregeling

Indien er, ondanks de grote zorg en productie volgens de hoogste kwaliteitsnormen, onvolkomenheden ontstaan, dan gelden de volgende CBM garantiebepalingen.

  • Op alle klachten en gebreken welke binnen het jaar van aankoop worden geconstateerd, geven wij volledige garantie.
  • Binnen 2 jaar na aankoopdatum zijn 2/3 van de kosten van de reparatie en/of vervanging voor onze rekening. Binnen 3 jaar is dit 1/3 deel.
  • Garantie geldt alleen, indien en mits, het artikel op de juiste wijze is gebruikt. (schade door vocht en normale slijtage vallen niet onder de garantie).
Fletcher Hotels